TV – Aksjonen 2016

«Årets TV – aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom TV – aksjonen skal to millioner mennesker få livsviktig hjelp.»

Innsamling
Fra venstre: Hanny Ditlefsen, Annie Aune og Mona Pedersen

Aksjonskomiteèn i Karlsøy har hatt sitt første møte, og er godt i gang med arbeidet får årets innsamling. Selve innsamlingsdagen er søndag 23. oktober 2016.

I komiteèn har vi følgende:

Mona Pedersen

Hanny Ditlefsen

Kay-Morten Bull

Annie Aune

Gunn Marit Opsahl

I disse dager kontakter vi rodeledere, går igjennom listene over rodene, bøssebærere fra i fjor og tidligere år, og setter opp en plan for hva vi skal gjøre.

Det vil også i år bli anledning til å melde seg som bøssebærer, det kan du gjøre via nettsiden til TV – aksjonen.

Vi har i de siste årene også sett at Giverstafetten har fått stor oppslutning blant næringsdrivende i kommunen, både i de store selskapene og i enkeltmannsforetakene.

Denne høsten skal vi også besøke skolene og håper at de har anledning til å delta i undervisningsopplegget for alle skoletrinnene.

Skulle det være noen som skal gjennomføre enten loddsalg, kakesalg eller andre arrangement og som ønsker at inntektene skal gå til denne innsamlingen, ta kontakt med oss i aksjonskomiteèn.

Send gjerne inn bilder fra det dere gjør også!

Vi vil legge ut mer informasjon om innsamlingen i VÅR kommune etter hvert.

Tips en venn Skriv ut