Sykehjem

Karlsøy sykehjem har 42 beboerrom, fordelt på tre avdelinger:

Stortind:  tlf. 77746070
Vanntind: tlf. 77746062
Soltind:    tlf. 77746066

Alle beboerrom har eget bad. Rom/eget bad er 28 m2. Alle beboere har tilgang til fellesstue og kjøkken på sin avdeling.  Sykehjemmet har eget kjøkken og vaskeri.

Søknad om plass sendes på fastsatt skjema som fås ved henvendelse til servicekontoret tlf. 77746000. Spørsmål og henvendelser om tildeling av plass kan rettes til pleie- og omsorgsleder, tlf. 99270284. eller avd.leder tlf. 90899279.