Karlsøy kommune låner hver år midler fra Husbanken til videre utlån, startlån.
Næringskonsulenten er saksbehandler på startlån. Administrativ lånegruppe, som består av Rådmann, Helse- og sosialsjef og Økonomisjef behandler lånesøknadene, jfr. Vedtekter for startlån.
Lånesøknadene behandles forløpende, så lenge det fins midler tilgjengelig.

Her kan du søke elektronisk.

Nærmere info.:
Ta kontakt med næringskonsulent Laila B. Johansen, tlf. 979 63743.

Næringskonsulent Laila B. Johansen

E-søknad for startlån og tilskudd

03. mai 2016
Fra 4.mai kan alle søke startlån og tilskudd, når og hvor de vil fra eget nettbrett, smarttelefon el...
Boliger

Startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig

11. april 2016
Karlsøy kommune er blitt tildelt et beløp fra Husbanken til videre utlån og tilskudd.