Maya Mi Samuelsen, som på bildet danser under Øyriket i Sentrum 2014, ble av Hovedutvalg for opplæring i dag tildelt Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommune sin kulturpris for 2017 med følgende begrunnelse:

HO (hovedutvalg for opplæring) tildeler Maya Mi Samuelsen kulturprisen 2017 for sin innsats innenfor dans og dansekunst.
Hun har gjennom flere år vært både utøvende dansekunstner og lærer i dans. I dag er hun både aktiv danser og instruktør på Kulta i Tromsø.

I tillegg er Maya Mi en svært positiv og fargerik representant for Karlsøy kommune generelt og Karlsøya spesielt. Hun har aldri glemt sitt barndomsrike, men trekker det ofte fram i intervjuer og andre sammenhenger.