Søknadsfrist til Skolefritidsordningen 2017/18

Søknadsfrist til skolefritidsordningen for skoleåret 2017/18 i Karlsøy kommune

Det kan søkes plass for elever i 1.- 4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever 1.- 7. klassetrinn.
Oppgi om det søkes ordinær SFO-plass (inntil 10 t/u) eller plass i utvidet SFO.
Elever som har plass trenger ikke søke på nytt, men må gi beskjed om at de fortsatt skal benytte SFO-plassen til høsten 2017.
Søknadsskjema og ytterlig informasjon fås ved henvendelse til Karlsøy kommune, servicekontoret, skolene eller kommunens skjemaside.
Søknad og beskjed om fortsatt plass sendes til Karlsøy kommune, postmottak, 9130 Hansnes eller på e-post: postmottak@karlsoy.kommune.no innen 1. mars 2017.

 

Tips en venn Skriv ut