Søknadsfrist 1.juli for SMIL-midler

Det lyses nå ut tilskuddsmidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og dreneringstilskudd.

Smil

Smil

Søknadsfrist 1.juli 2015

Søknadene fra alle fire kommunene (Balsfjord, Tromsø, Karlsøy og Storfjord) sendes til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Informasjon om SMIL-ordningen og søknadsskjema finner du på følgende lenke: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Informasjon om dreneringstilskuddet og søknadsskjema finner du på følgende lenke: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

Tips en venn Skriv ut