TEMA

Søknadsskriving og Prosjektarbeid

 • Tips til å skrive en bedre søknad – vi kommer blant annet til å snakke om:
  • Hva gjør en søknad god eller dårlig?
  • Hva må være med?
  • Hva er en god prosjektbeskrivelse
  • Ulike krav / ulike ordninger
  • Budsjett og finansieringsplan

 

 • Hvordan planlegge og gjennomføre prosjekter på en god måte – dette er blant annet noe vi vil legge vekt på:
  • Fra idéfasen til gjennomføring
  • Hva krever de ulike fasene?
  • Tips til gode prosesser
  • Motivasjon og dokumentasjon

 

Vi oppfordrer alle som er på idéstadiet eller tenker på å starte oppgraderingsprosjekter hos seg, til å ta prosjektene med og arbeide konkret med det på seminaret.

 

Påmelding: send e-post til anne.mette.satra@tromsfylke.no og meld fra hvor mange av deres lag som kommer, og spesifiser Tromsø som seminarsted.

Det er lov å kome uanmeldt, men av hensyn til logistikk på servering er det ønskelig med påmelding.

Frist for påmelding er satt til fredag 2. februar.