Karlsøy kommunestyre har i møte 14. juni 2017, sak 41/17, vedtatt planforslag kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planforslag er tilgjengelig på rådhuset i papirformat og digitalt her på kommunens hjemmeside (se vedlegg nederst). Vi oppfordrer privatpersoner, lag, foreninger, næringsliv og alt som kryper og går i vår kommune om å komme med så mange, gode og konstruktive innspill som mulig. I september ønsker vi å holde folkemøter, og kommer med informasjon når det nærmer seg.

Innspill sendes på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no eller per brev til:
Karlsøy kommune
Rådhuset
9130 HANSNES.

Høringsfrist er 29. september 2017.

Planansvarlig Christina Solhaug Joakimsen går i permisjon fra 15. juni til ut februar 2018. Eventuelle spørsmål rettes til vikar Bertil Birkeland eller avdelingsleder for plan og utvikling May-Jorunn Corneliussen.

 

Vedlegg:

Planforslag kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030