Regnskapsoverskudd for 2015

Regnskap 2015: Robek-faren er avblåst. Rådmann Jan-Hugo Sørensen er svært glad for å kunne orientere om at vi både har fått dekt inn underskuddet fra 2013 og i tillegg har et overskudd for 2015 på rett over 4 millioner.

Rådmann Jan-Hugo Sørensen

Rådmann Jan-Hugo Sørensen

Inndekning av underskuddet fra 2013 betyr at vi kan avblåse faren for å havne i Robek og av den grunn ikke trenger å vedta ytterligere innsparinger i år.

Et overskudd på 4 millioner er også veldig gledelig. Hovedforklaringene er 1) innsparinger på pensjon med drøyt 2 millioner og 2) merinntekter på egenandeler, sykepenger og diverse tilskudd på 3 millioner. Dette gjør at drifta på alle enheter unntatt en gikk i pluss.

Overskuddet skyldes altså i hovedsak engangshendelser og derfor mener rådmannen vi må unngå å bruke det til varige utgifter. I BØP er det for alle årene 2014-2019 gjort innsparinger med redusert betaling av avdrag på lån med 5 millioner pr år. Ekstraordinær nedbetaling eller sparing i fond vil være gode tiltak for å gi oss en bedring i økonomien også på lang sikt.

Tips en venn Skriv ut