Rus- og psykisk helsetjeneste skal bistå innbyggere i Karlsøy kommune som har psykiske og rusrelaterte lidelser. Målgruppen er voksne fra 18 år, men det hender vi også arbeider med barn og ungdom. Målet er å fremme psykisk helse og brukermedvirkning, og å bidra til økt livskvalitet og mestring for den enkelte bruker.

Hjelpen kan omfatte:
• Individuelle støttesamtaler og veiledning
• Koordinering og samarbeid med legetjenesten, NAV, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
• Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål
• Grupper ( eks: temagrupper og oppstart til selvhjelpsgrupper )
• Søknad til utredning og rusbehandling
• Individuell plan
• Oppfølging av LAR brukere

Vi er et gratis lavterskeltilbud, og du trenger ikke henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss.
Her finner du tjenesten: Kontoret vårt er i 1. etg. på Rådhuset. Vi kan møte deg der eller hjemme hos deg.
Vi har åpent mellom 8.00- og 15.45.
Rus og psykisk helsetjeneste er bemannet med 5 stillinger.
Du kan ringe direkte til oss, bare for å prate eller for å lage en avtale.
Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste: Kristin Nylund . Tlf: 95 05 84 70
e.post: kristin.nylund@karlsoy.kommune.no
På kveldstid og i helger må henvendelser rettes til legevakt. Legevakttelefon: 116 117

Psykisk helse: Er evnen til å mestre tanker, følelser og adferd, og til å tilpasse seg endringer og håndtere motgang. Alle har en psykisk helse.
Psykiske plager: Symptombelastning som for eksempel grad av angst, depresjon og søvnvansker. Symptombelastningen behøver ikke være så stor at det kan stilles diagnose. Det kan være små eller store problemer i hverdagen som vi alle har, for eksempel: livskriser med sorg, skilsmisse, kronisk sykdom osv.
Psykisk sykdom: endringer i tenkning, følelser og /eller adferd kombinert med opplevelse av psykisk smerte og/ eller redusert fungering. Symptomene er av en slik art at det stilles en diagnose.

.

Krisesenteret for Tromsø og omegn

Krisesenteret

16. november 2016
Krisesenteret for Tromsø og omegn har telefon 776 11 060
Mental helse

Verdensdagen for psykisk helse 6.oktober

02. oktober 2015
Verdensdagen for psykisk helse feires 6. oktober Fra kl 17.00 til 19.00 Medlemmene i Mental HelseKa...

Mental helse Karlsøy

15. oktober 2015
Mental helse har lokallag i Karlsøy. Mer informasjon finner du på hjemmesida.