Øyriket i sentrum 2017

Øyriket i sentrum skal i år avholdes i kommunen, og ordfører og representanter fra næringslivet i kommunen skal rundt i kommunen og fortelle om årets arrangement. 

Et levende øyrike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg har vi også lansert vår prosjekt som heter #karlsoyliv, et annet fellesprosjekt vi har med Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Bakgrunnen for dette er at en av de store utfordringene vi har i vår kommune er å snu nedgangen i folketallsutviklingen, som har vært nedadgående de siste årene.

Vi er en kommune med veldig mye å by på, likevel sliter vi med å få spesielt barnefamilier til å bosette seg her. Vi har et godt tjenestetilbud, vakker natur, rikt kultur- og organisasjonsliv, nærhet til by med flyplass og servicenæringer.  

Vi har landbruk, sjømatnæringer og annen matproduksjon. Vi har i kommuneplanens samfunnsdel fokusert på bolyst og næringsutvikling som de viktigste områdene for å skape vekst i kommunen, og det er derfor viktig at vi har aktivitet som også har dette som formål.

Hensikten med dette prosjektet at vi gjennom en planlagt strategi jobber for å skape en interesse for å bosette seg her, og målgruppen er de mellom 25 – 35 som bor fortrinnsvis i Tromsø. I tillegg ønsker vi å vise kommunen som en attraktiv næringskommune, og som et sted for rekreasjon.

Når vi nå er rundt i kommunen ønsker vi i hovedsak å snakke med næringslivet, lag og foreninger, husflidslag, kunstnere osv. Likevel kan alle som er interessert delta :)

Her er de arrangementene vi har planlagt så langt:

Reinøya:

Tid:        Torsdag 9 mars, klokken 19.00 – 21.00

Sted:     Naustloftet Reinøy sjømat

Vannøya:

Sted:     Vannvåg skole

Dato:     Lørdag 18 mars, klokka 14.30 – 17:00

Ringvassøya:

Tid:        Mandag 20 mars, klokken 19.00 – 21.00

Sted:     Hansnes skole, Medieteket

 

Alt dette ifølge ordfører Mona Pedersen.

Tips en venn Skriv ut