Overgang til nytt høydesystem

Karlsøy kommune vil fra 10. februar 2017 innføre det nye høydegrunnlaget NN2000. Les mer om det nye høydesystemet i artikkelen her.

Høydeforskjell

Høydegrunnlaget er den referansen som brukes for å angi hvor mange meter over havet et punkt på kartet ligger. Dette innebærer at høydeverdiene i Karlsøy kommune er justert ned med fra -12cm – 0 cm fra verdiene basert på det gamle systemet NN54.

NN2000 er et nytt felles nasjonalt høydegrunnlag som skal omfatte alle kommunale og statlige kartdata. Konsekvensen av overgangen er at det vil være behov for en omregning av alle viktige høydebærende data i Karlsøy kommune. Overgangen til nytt høydegrunnlag påvirker særlig alle som arbeider med geodata, slik som arkitekter, landmålere, planleggere, utbyggere og entreprenører. Det er derfor viktig for alle angivelser av høydeverdier at det går frem hvilket høydegrunnlag som er brukt.

Det er særdeles viktig at brukere av kommunens kartdata er oppmerksomme på denne overgangen slik at man ikke blander gamle og nye data med ulik høydereferanse.

For brukere av GPS må riktig høydereferanse-modell være i bruk. Brukere som benytter fastpunkt (polygonpunkt, trigpunkt osv.) som utgangspunkt for målinger må være sikre på hvilket høydegrunnlag fastpunktene er oppgitt i.

De kommunale kartdatabasene som er tilgjengelige for salg gjennom Karlsøy kommune eller via Statens kartverk, har fått nye NN2000-høyder fra 10. februar 2017.

Alle innsendte digitale kartdata på SOSI-format og/eller søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven må påføres aktuell høydereferanse. (NN2000 eller NN1954).

 Alle målinger som benyttes til å realisere det nye systemet, er korrigert til år 2000. Det betyr at all landheving fremover blir korrigert med moderne beregningsteknologi (landhevingsmodell). Vi innfører et høydesystem som vil vare i mange år, uten behov for endringer. NN2000 muliggjør også bedre utnyttelse av satellittbasert måleteknologi (GPS/GNSS).

For mer informasjon, se Statens kartverks nettsider

Tips en venn Skriv ut