Offentlig ettersyn av søknad om ny lokalitet for lakseoppdrett

Søknad om etablering av lakseoppdrett på Lubben utenfor Nordeidet.

Kart

Kart

Søknad i henhold til Lov om akvakultur av 17.05.2006 m. forskrifter legges til offentlig ettersyn på Servicekontoret, rådhuset, Hansnes
 
Søknaden gjelder etablering av ny lokalitet.
Søker:                  Nord Senja Laks  AS 
Lokalitet:             Lubben  
Posisjon:              N 69° 56,203'  Ø 19° 49,931'                        
Anleggstype:       Plastmerder i rammefortøyning m. flåte
Anleggsaral:        280 000 m2
Tillatt biomasse:  5670 tonn

Høringsfristen er 4 uker fra dags dato. Eventuelle merknader sendes skriftlig til:
Karlsøy kommune, drift og utvikling, rådhuset, 9130 Hansnes       
eller som e – post til: postmottak@karlsoy.kommune.no
innen 28. november.

Vedlegg:
Oversendelsesbrev fra Troms fylkeskommune
Endringsbrev fra Troms fylkeskommune
Søknadsskjema
Kart
Anleggsutforming
Strømmålinger
B-undersøkelser
Beredskapsplan
IK-akvakulturdokumentasjon
Tilsagn grønne konsesjoner
Behov for søknaden
Betalte gebyrer

Tips en venn Skriv ut