Navnesaker

Kartverket har reist navnesak på skrivemåten for flere stedsnavn, for å fastsette en offisiell skrivemåte. Saken legges ut på høring med frist 23. mars 2016. Vi ber alle om tilbakemelding på den nedarva, lokale uttalelsen for de ulike stedsnavnene listet her.

Kartutsnitt av Skorøya

Kartutsnitt av Skorøya

Et stedsnavn ved Soltindvatnet på Ringvassøya er oppgitt med to skrivemåter – Haibukta og Haikbukta. Det er opplyst at dette er feil, da det skal være et engelsk etternavn som ligger til grunn – Haig (Haigbukta).

I samme området er det også reist navnesak i forbindelse med navn som inneholder navneleddet Sol-/Soll-. Det er opplyst at den lokale, nedarva uttalelsen av primærnavnet, Solltinden, ikke stemmer overens med skrivemåten Soltinden. Tilsvarende skal det også være samiske versjoner av stedsnavnene.

Det eksisterer flere stedsnavn med samme førsteledd, men med tre (fire) forskjellige skrivemåter: Ris-, Res-, Ress- (Ross-). Skal alle disse ha samme førsteledd, eller er det forskjeller?:

 • Nordkvaløy: Resmalhaugen/Rossmålhaugen (grunne), Rismålskarvatnet/Rismålskardvatnet, Ressmålskaret, Ressmålkollen, Rossmålen, Rossmål(s)neset, Rossmålhaugen.
 • Reinøya: Rismålsnakken/Ressmålsnakken
 • Skorøya: Resmålheia, Ressmålskaret, Resmålsvatnet

Dette er stedsnavn nord på Nordkvaløy fra muntlig språkbruk som tidligere ikke har vært med på offentlige kart. Stedsnavnene kommer fra opplysninger fra en lokalkjent person med opphav fra Nordkvaløy:

 • Fugleberget
 • Fuglbergvika
 • Fuglbergvikdalen
 • Vikadalen (parallellnavn til Fuglbergvikdalen)
 • Øvervatnet og Nervatnet – sammen omtalt som Vikavatnan
 • Manen/Mannen og Lillemannen (fjell)
 • Medburan (skar)
 • Vikhalsen, parti mellom Øver- og Nervatnet
 • Skinnstakkvika/Skinnstakkvikvatnet
 • Mann (grunne)

Skattøyra/Skattøra på Ringvassøya og Prestøyra/Prestøra/Prestøren på Reinøya. Navneleddet –øyra/-øra finnes i flere andre stedsnavn i kommunen, men det er i første omgang disse to stedene det reises navnesak for.

Mannhaugtaren/Mannhautaren er ei grunne mellom Rebbenesøy og Sørfugløya.

Det ønskes et felles navn for Nordre og Søndre Isvatnet på Ringvassøya. Vi ber om tilbakemelding av forslaget Isvatnan.

Saksdokumenter (med kart) er tilgjengelig på servicekontoret ved Rådhuset, og på kommunens nettside. Her er det informasjon angående alternative, tidligere kjente skrivemåter.

Merknader til navnesakene sendes innen fristen til Karlsøy kommune, 9130 HANSNES, eller e-post: postmottak@karlsoy.kommune.no.

Oppstart av navnesak 10 2015 PDF document ODT document
Navnesaksliste sak 10 2015 PDF document ODT document
J Qvigstad 1935
Oppstart av navnesak 2 2016 PDF document ODT document
Navnesakskjema sak 2 2016 PDF document ODT document
Kart PDF document ODT document

Tips en venn Skriv ut