NAV-leder er Rannveig Lockertsen Mæle

Øvrige ansatte:
Guri F. Robertsen
Sigmund Karlsen
Jarle Rune Mathisen
Kjetil Olsen

NAV skal være en pådriver og samfunnsaktør for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører med kompetanse er viktige samarbeidspartnere for NAV. På den andre side er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem.

«Verdens største NAV-kontor» er www.nav.no, der vil du finne svar på veldig mye av det du lurer på.  Du har dermed NAV-tilgang døgnet rundt, hele uka, hele året.  Her finnes også chattetjenester for enkelte ytelser, disse er bemannet i ordinær arbeidstid.  Skjemaene våre ligger på www.nav.no, stadig flere av dem er elektroniske.  Du kan dermed logge deg på og sende skjemaer til oss uten å måtte møte på NAV-kontoret.  Der kan du også følge med på søknadene dine, utbetalingene dine, og snart også på sykemeldingene dine.  Du kan føre jobblogg, og du kan skrive meldinger til oss direkte via funksjonen «skriv til oss».

NAV Kontaktsenter treffer du på telefon 55 55 33 33.  Her treffer du eksperter på de forskjellige fagfeltene i NAV, så de som betjener telefonen vil kunne svare deg på det meste av det du lurer på.  Dersom de ikke kan det, vil de sende beskjed videre til NAV-kontoret.  Da vil du bli kontaktet av oss.

Sosialtjenesten i NAV driver saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen herunder økonomisk sosialhjelp, har ansvar for kvalifiseringsprogrammet og gjeldsrådgivning. I samarbeid med kommunen bidrar vi med bolig til vanskeligstilte.

Fakta om gjeldsrådgivning finner du på nav.no og du kan også kontakte NAV sin økonomiske rådgivningstelefon 800GJELD (80045353)
Trenger du timeavtale er det greit at du ringer vårt kontaktsenter på forhånd.
e-post: nav.karlsoy@nav.no

Send ikke sensitive opplysninger som for eksempel helseopplysninger og diagnoser i e-post  

Åpningstider:  Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl.1000 til kl.1400. Onsdager holder NAV-kontoret stengt.
 

NAV

NAV endrer åpningstid

29. september 2016
Den nye åpningstida er mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 10:00 – 14:00.
NAV logo

NAV Karlsøy endrer åpningstidene fra 1.januar 2016

07. desember 2015
Fra 1.januar 2016 har NAV Karlsøy åpent kl 1000-1400 mandag til fredag. .