Møte om kommunereformen - storkommunealternativet

Åpent møte med alle de aktuelle kommunene i byrådsalen på Rådhuset i Tromsø fredag 19.februar kl 11.00 - 15.00

Storkommune?

Storkommune?

Kl. 11.00  Velkommen v/ordfører i Tromsø, Jarle Aarbakke 
Kort om status for kommunesammenslåing i Troms v/Fylkesmann Bård M. Pedersen 
Kl. 11.15 – 12.15 Status. Hvor står vi og hvor vil vi politisk
Kort innlegg (10 min.) av de ulike kommunene.
Lyngen
Karlsøy
Storfjord
Balsfjord
Tromsø
Kl 12.15 – 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 – 13.45 Framtidskommunen. Hva ønsker vi oss? 
Kort innlegg (5. min) av de ulike kommunene om visjon for framtidens kommune.
Oppsummering og eksempel på samarbeidsmuligheter v/Jan Einar Reiersen
Kl 13.45 – 14.00 Beinstrekk
Kl. 14.00 – 15.00 Veien videre
Møteplan
Organisering/ledelse av prosessen
Viktige punkter for intensjonsavtale

Tips en venn Skriv ut