Leverandørutvikling i sjømatnæringen

Program 13 oktober 2016 – Gamnes ungdomshus

leverandørutvikling

Klokken 09.00 – 11.00
- Åpning og velkommen ved ordfører Mona Pedersen
- Presentasjon fra sjømatnæringen og leverandører
- Karlsøybruket AS
-Torsvågbruket AS
- Saltimport AS
- Reinøy sjømat AS
- Lerøy Aurora AS
- NOFI AS
- Løksfjord AS
- Kystfiskarlaget
Klokken 11.00 – 12.00
- Muligheter innenfor sjømatnæringen v/fylkesråden for næring, Willy Ørnebakk
- Sjømatnæringen i Karlsøy – bruk av virkemidler v/rådmann Jan-Hugo Sørensen
Lunch
Klokken 12.45 – 14.15
- Arbeidsmetodikkerfaringer og utfordringer i prosjektarbeid ved Hilde Ludvigsen, Senja Næringshage
- Hva kan vi bidra med/virkemidler – Innovasjon Norge
- Prosessen/veien videre – Tromsregionens næringsforening

Klokken 14.30 – 16.00
Gruppearbeid
- Vekst i kommunens næringsliv – kort runde på hva fungerer/fungerer ikke.
- Positiv næringsutvikling – mulighetsrommet:
- Eksisterende bedrifter – hva skal til for at de øker sin virksomhet?
- Nyetableringer – hva er det bransjen mangler, hva kan realiseres innen 5 år?
- Hva må vi samlet gjøre for å få dette til å skje?

Tips en venn Skriv ut