Kommunestyret orienteres om mulig kommunesammenslåing

Onsdag 14. oktober vil det som en del av formannskapets møte bli gitt en orientering om utredningen av mulig sammenslåing av Karlsøy med Balsfjord, Storfjord, Tromsø og Lyngen. Kommunestyret er også invitert til dette orienteringsmøtet.

Kommunestyret skal i november-møtet ta stilling til om man vil gå videre i forhandlinger med de andre kommunene.

Storkommune?

Storkommune?

Tips en venn Skriv ut