Næringsfond

Karlsøy kommune får påfyll på næringsfondet en gang pr. år fra Staten gjennom fordeling fra Troms Fylkeskommune. I tillegg har Karlsøy fra starten av næringsfondtildelingen lagt seg på ei linje med å gi lån i stedet for bare tilskudd, slik at næringsfondet blir bygd opp og har mer å fordele. Dvs. at avdrag og renter som kommer inn på næringslån, tilbakeføres fondet.

Det kommunale næringsfondets midler skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, forskrifter for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende lov/regelverk, herunder bla. forvaltningsloven, offentlighetsloven og regelverk for offentlige anskaffelser.

Regionalt næringsfond: Midlene til regional satsing skal benyttes til tiltak der to eller flere kommuner samarbeider om finansiering av prosjekter/tiltak.

Søknadsfrist: Karlsøy kommune har ikke søknadsfrist på næringsfondet. Søknader behandles forløpende. Det er formannskapet som behandler næringsfondsøknadene. Formannskapet har møter ca. 1 gang pr. mnd.

Retningslinjer for Næringsfond Karlsøy kommune.

Retningslinjer for kulturnæringer finner du her.

Det er obligatorisk for alle som søker om midler fra kommunalt næringsfond å bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no


Kontakt næringskonsulent Laila B. Johansen  
Send e-post
777 46 025 / 97963743