Rune Stifjell

Avgiftssatser 2016

06. april 2016
Her finner du de kommunale avgiftssatsene.
Eiendomsskattelisten lagt ut til gjennomsyn

Utlegging av eiendomsskattelister

03. mars 2016
Eiendomsskatteliste for 2016 ligger ute til offentlig ettersyn i servicekontoret på rådhuset i hele ...