Kirken

Kontaktinformasjon:
KARLSØY MENIGHETSKONTOR, Rådhuset, 9130 Hansnes

Sekretær: Edny Lundberg Kontortid tirsdag kl 09.00-13.00
77 74 62 71 / 481 28 019
 
Sokneprest: Bjørn Lian Kontortid tirsdag - fredag (mandag fridag)   
bjorn.lian@karlsoy.kommune.no
77 74 62 70 / 900 96 150 Privat 777 47555
 
KIRKEVERGEN I KARLSØY, Rådhuset, 9130 Hansnes
Kirkeverge: Jens Lillebye Kontortid mandag, tirsdag og onsdag    
E-post: kirkevergen@karlsoy.kommune.no
77 74 62 72 / 906 07 828  Fax 77 74 60 01

TROSOPPLÆRER I KARLSØY:
Karina Solli
E-post: karina.solli@karlsoy.kommune.no
974 62 335
 
KIRKETJENERE

Ringvassøy kirke, Edny Lundberg 481 28 019     

Sengskroken kirke, Astrid Kvamme  902 64 611

Karlsøy kirke, Steinar Blix  414 33 702

Helgøy kirke, Olaug Mikkelsen  482 38 833

Reinskar kapell (privateid), kontaktperson Solveig Vassbotn 901 94 198

Nordeidet bedehuskapell (privateid), Sonja Gaasland 77 74 73 75

Finnkroken kapell (privateid) Tilhører Tromsøysund sokn.
      Kontaktperson Svein Lockertsen 975 62 733

 
KIRKEGÅRDSBETJENT
John Thomassen  481 08 523
 
KARLSØY MENIGHETSRÅD Org.nr.: 977 001 463 
Bankkonto: 4750 11 00761
Leder: Asle Cebakk 995 85 419
 
VÅR SOKNEKIRKE Utgiver: Karlsøy menighetsråd 
Bankkonto: 4708 20 01200
Redaktør: Liv Marit Edvardsen, Hansnes
medvard@icloud.com
Tlf  916 36 010
Redaksjon:
Helene Andersen, Burøysund,  917 09 369
Gunn Lorentsen, Stakkvik,  918 85 577
Kasserer: Jorunn Larsen, Hansnes
Revisorer: Leif Karlsen og Sigmund Karlsen, Grunnfjord

Noen nyttige lenker:

NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME  
     http://www.kirken.no/nord-haalogaland/index.cfm

TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD
     http://www.kirken.tromso.no/

DEN NORSKE KIRKE
     http://kirken.no/                                  

KIRKENORGE.NO
     http://www.kirkenorge.no/index.cfm?id=110589

NETTBIBELEN
     http://www.bibel.no/

NETTKIRKEN
     https://www.nettkirken.no

KIRKELOVEN
     http://www.lovdata.no/all/nl-19960607-031.html

GRAVFERDSLOVEN
     http://www.lovdata.no/all/nl-19960607-032.html


Slektsforskning:
Digitalarkivet kirkebøker
     http://www.arkivverket.no/URN:kb_read

DIS Norge
     http://www.disnorge.no