Karlsøy som egen kommune

Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

Rådhuset

Rådhuset

Intensjonsavtalen med Tromsø, Storfjord og Lyngen ble underskrevet og offentliggjort på mandag. Rådmannen la i kommunestyret på onsdag fram utredningen om Karlsøy som egen kommune i framtida.

Utredningen tar for seg argumenter for og imot å fortsette som egen kommune:

- Tjenester som i framtida kan ytes like bra eller bedre med nåværende kommune           
- Tjenester som samlet sett kan ha en overvekt av fordeler ved større kommune
- Tjenester som krever større kommune for å ytes med riktig kvalitet og ressurseffektivitet

Les hele utredningen her - eller et sammendrag her.

 

Tips en venn Skriv ut