Karlsøy kommune søker etter ferievikarer

Drift og utvikling og Helse og omsorg trenger ferievikarer.

Drift og utvikling har behov for ferievikarer til uteteamene på Vannøya og Hansnes i perioden juli – august.

Kvalifikasjoner:

-Bør være over 18 år og helst ha bilsertifikat.

 

Arbeidet vil være variert, og vil bestå av gressklipping, malingsarbeid og annet forefallende arbeid, i hovedsak utendørs.

Henvendelser om stillingene kan rettes til:

Dan-Øystein Pettersen, tlf 975 44 979

Søknad sendes til: postmottak@karlsoy.kommune.no eller Karlsøy kommune, personalkontoret, 9130 Hansnes.
 

Søknadsfrist: 16.05.2017

 

Pleie og omsorg har behov for ferievikarer i perioden 19.06. – 13.08.17 i følgende tjenester:

  • Sykehjem
  • Hjemmesykepleien Ringvassøya og Vannøy
  • Hjemmehjelpstjenesten
  • Bosentret Vannvåg
  • PU-tjenesten
  • Renhold
  • Vaskeri

Ved utvelgelse vil vi legge vekt på relevant utdanning og praksis, samt egnethet. Det er viktig at du i søknaden oppgir hvilken periode du kan jobbe. Søkere som kan jobbe hele perioden vil bli foretrukket. Turnusarbeid.

Lønn i henhold til gjeldende regelverk. Sykepleierstudenter vil tilbys lønn over tariff.

Henvendelser om stillingene kan rettes til:

Pleie- og omsorgsleder tlf 992 70 284 eller Avd.leder åpen omsorg(hjemmetjenesten) tlf 77746077, Avd. leder åpen omsorg Vannøy tlf 77746092, Avd. leder PU tlf 99644545

Opplæring vil bli gitt. Både jenter og gutter oppfordres til å søke.

 

Søknad sendes til: postmottak@karlsoy.kommune.no eller Karlsøy kommune, personalkontoret, 9130 Hansnes.
 

Søknadsfrist: 1.05.2017

Tips en venn Skriv ut