Karlsøy kommune har lagt om sitt telefonsystem

Nytt telefonsystem

Nytt telefonsystem

Fra 8. mars vil vårt nye telefonsystem være operativt

Økt tilgjengelighet – bedre service

Vårt gamle telefonsystem har vært modent for utskifting lenge og i den forbindelse legger vi nå om til digital telefoni og automatisert sentralbord. Samtidig ønsker vi å gjøre det enklere for publikum å kontakte oss gjennom å publisere direktenummer til alle tjenestene i kommunen. Oversikt over alle numrene vil dere finne her

Alle våre ansatte vil også publisere sitt direktenummer på alle sine utsendinger av brev eller e-poster

Det vil fortsatt være mulig å ringe oss på kommunens hovednummer 77 74 60 00. Du vil da få opplest en valgmeny hvor du kan velge deg frem til riktig tjeneste. Vi oppfordrer i midlertid publikum til å benytte direktenummer!

I en innføringsfase kan man oppleve litt ventetid eller at telefonsamtalene ikke besvares korrekt og vi ber om forståelse for dette. Skulle en oppleve dette ber vi om at man forsøker å ringe oss på nytt.

Automatisert sentralbord

Dersom du ringer vårt hovednummer 77 74 60 00 vil du få disse valgene:

Valg 1. Drift og utvikling

 1. Byggesak og deling
 2. Kart og oppmåling
 3. Plan
 4. Næring og boligfinansiering
 5. Kultur, miljø og landbruk
 6. Teknisk drift

Valg 2. Helse og familieavdeling

 1. Legekontor
 2. Helsesøster
 3. Fysioterapi
 4. Rus- og psykisk helsetjeneste
 5. Barnevern

Valg 3. Sykehjem og omsorgsavdelinger

 1. Hjemmetjenesten
 2. Karlsøy sykehjem
 3. Vannvåg bosenter
 4. PU-tjenesten

4. Sentraladministrasjon

 1. Spørsmål om faktura
 2. Lønn og personal
 3. Skatt
 4. Postmottak og arkiv
 5. Flyktningekonsulent
 6. Rådmann
 7. Ordfører

5. Skoler og barnehager

 1. Hansnes skole
 2. Vannøy oppvekstsenter
 3. Hansnes Barnehage
 4. Gamnes barnehage
Tips en venn Skriv ut