Gudstjeneste og kulturtelle innslag.
Ofring til Ringvassøy kirke.
Avsluttes med kaffe og kaker i menighetssalen.

Karlsøy menighet

kirkevergen@karlsoy.kommune.no