Ishavskysten friluftsråd

Styremøte 1.desember kl 13.00-15.00 på Rådhuset i Tromsø, rom 2C07

ishavskysten

Saksliste:
6/15: Status prosjekter og økonomi
7/15: Prosjekter og samarbeid 2016: hvilke prosjekter videreføres, nye prosjekter kommunene ønsker 
satse på?
8/15: Prosjektansatte: hva skjer med dem fra 2016?
9/15: Årsmøte 2016
9/15: Annet

Ishavskysten friluftsråd sin hjemmeside.

Tips en venn Skriv ut