Her hos oss

Alle har fått tilbud om introduksjonsprogram innen 4-6 uker etter bosetting. I oppstartingsfasen kombineres norsk-kurs med formell dokumentasjon og praktiske oppgaver. I løpet av denne perioden skal det også utarbeides en individuell plan for hver deltaker. Så snart deltaker er klar kombineres norsk-kurset med språkpraksis. Språkpraksisen skal tilføre deltaker hverdagsnorsk og innsikt i arbeidslivet. Her vil jeg berømme både interne avdelinger og privat næringsliv som har vært positive til å ta utfordringen. Så langt har alle deltakere fått språkpraksisplass og de første er nå over i arbeidspraksis.

 

Å bli bosatt i en kommune der du ikke kjenner noen og som du ikke selv har valgt kan fort bli en stor utfordring. Når de i tillegg ikke kjenner kulturen eller kan forstå det norske språket trenger de både tid og hjelp til å tilpasse seg en ny hverdag.  Flere av lokalbefolkningen bidrar alt med praktisk hjelp og sosiale aktiviteter. Ingen formell arena kan inkludere på samme måte som den inkluderingen som gjøres i uformelle situasjoner. Det frivillige kulturlivet i kommunen har tatt vel imot innvandrerne med fluktbakgrunn. Dette er en svært viktig arena for å treffe lokalbefolkningen og trene på språket.

Norsk-kurs og samfunnskunnskap

Språkpraksis

"Vi kan, vi vil og vi får det til".

Positiv holdning og velvillighet fra privat næringsliv og kommunens egne avdelinger gjør at Karlsøy kommune klarer å innfri kravet om å gi et godt og arbeidsrettet tilbud til flyktningene vi har bosatt. Alle har fått tilbud om norsk-kurs, opplæring i samfunnskunnskap og språkpraksis. På under et år er de første over i arbeidspraksis og arbeid. Tusen takk til Handelshuset Ringvassøy, Material og maling AS, Direktøren Bistro og våre egne avdelinger, Åpen omsorg på Hansnes, Karlsøy sykehjem, PU-tjenesten, uteseksjon Vannøy og Hansnes skole for at dere tok utfordringen med å gjøre nybrottsarbeid sammen med flyktningetjenesten. Dere har vært til uvurderlig hjelp.
Språkpraksis i hjemmetjenesten   mmpraksis.JPG   sykehjempraksis.JPG

Arbeidspraksis