Nærings- og boligkonsulent Laila B. Johansen

Ny søknadsportal for næringsfondet

25. mai 2016
Kommunal og moderniseringsdepartementet har opprettet en egen nettside for å søke på tilskudd.
Webinnsyn Karlsøy

Nye oppdaterte kart

25. mai 2016
Kommunen har fått en ny kartløsning med kart som oppdateres fortløpende.
Kvalsberg steinuttak

Dom i saken om utvidelse av Kvalsberget

24. mai 2016
6 eiere i området rundt Kvalsberget steinuttak gikk til søksmål mot Karlsøy kommune og North Rock fo...