Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

TV-Aksjonen. Ta godt imot våre bøssebærere på søndag!

Informasjon om bøssebærere og ruter

TV-aksjonen går av stabelen søndag 22. oktober

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Søndag formiddag vil våre bøssebærere starte runden sin i Karlsøy.

Det har dessverre vært en utfordring med å få bøssebærere nok, så noen steder blir det satt opp bøsser på butikker.

TV-aksjon 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt

TV-aksjonen går av stabelen søndag 22. oktober

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Lag og foreninger - gjør en ekstra innsats for miljøet og bli belønnet for det!

Prosjektet «Ren Kyst» har løpt siden 2011. Målet har vært å sette fokus på marin forsøpling som miljøproblem, særlig i vår region, og å rydde på om lag 45 kartlagte steder hovedsakelig på ytre kyst av Tromsø og Karlsøy. I tillegg skulle prosjektet garantere for at folk som ryddet strand kunne få levere søppelet uten å tenke på betaling. På land har Remiks vært utfører av denne delen, mens på ikke-vei lokaliteter har Kystvakten spilt en viktig rolle, sammen med SNO Statens naturoppsyn og privatpersoner.

Ren Kyst har midler primært til dekking av utgifter, men definitivt også noen tusenlapper til lag og foreninger som gjør en god innsats.

En trygg skoledag uten mobbing

Her følger informasjon fra Fylkesmannen

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen.