Hva skjer når politiet forsvinner?

Også i Danmark blir politiposter lagt ned. Karlsøy har for tiden besøk av journalist og fotograf fra Fyns Amts Avis i Danmark som skriver om erfaringene fra vår kommune.

Fotograf Lasse Hansen og Journalist Rasmus Hage Dalland

Fotograf Lasse Hansen og Journalist Rasmus Hage Dalland

På øya Ærø med 6300 innbyggere helt sør i Danmark forsvinner de to faste politibetjentene fra i oktober. Mange er, som man kan skjønne, meget skeptiske til dette. Journalist Rasmus Hage Dalland og fotograf Lasse Hansen fra Fyns Amts Avis har de siste dagene reist rundt i Karlsøy og forhørt seg om folks reasjon på at politiposten her i kommunen er forsvunnet. Hva slags konsekvenser får dette? Får man de polititjenestene man kan forvente? Føler folk seg like trygge når man vet at politiet må komme helt fra Tromsø og at responstida for deler av kommunen er på minst 2 timer?

For innbyggerne på Ærø vil problemstillingene bli tilsvarende - fergeturen fra Fyn til Ærø er på over en time.

I siste kommunestyremøte ble det behandlet en sak om politiberedskapen i kommunen. Her ble det vedtatt retningslinjer for arbeidet i politirådet og man ble enige om hvilke saker som bør ha prioritet fra politiet. Vold i nære relasjoner, overgrep mot barn, ulovlig omsetning og bruk av rusmidler og miljøkriminalitet er prioriterte områder.

 

Tips en venn Skriv ut