Ledende helsesøster kan kontaktes på tlf. 77746068 eller 90571440.
Karlsøy kommune har avtale med jordmor som har en kontordag i Karlsøy annenhver uke. Tlf. 77746056.

Varsel om vaksine

Gratis HPV-vaksine

25. oktober 2016
Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere.
Helsesøster

Sesonginfluensavaksine høsten 2016

26. september 2016
Vannøy helsestasjon 10.10.16  kl 10.00 – 13.00 Hansnes helsestasjon 12.10.16  kl 09.00 -  13.00
Ungdomskonferanse

Ungdomskonferanse tirsdag 03.11.15

02. november 2015
Helsestasjonen i Karlsøy inviterer ungdomsskoleelevene til konferanse om mobbing på Hansnes skole fr...
Helsesøster

Influensavaksine

23. september 2015
Nå tilbyr kommunen sesonginfluensavaksinasjon. I Karlsøy kommune vil det bli vaksinering på følgend...