Gebyrrregulativ

Gebyrer vedtatt av kommunestyret 14.12.2016 med hjemmel i: 

  • § 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008
  • § 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17. juni 2005
  • § 7 i lov om eierseksjoner av 20. mars 1997
  • § 52 a i forurensningsloven av 13. mars 1981

Gebyrregulativ 2017 gjeldende fra 1.1.2017.  Regulativet erstatter tidligere regulativ. 

Tips en venn Skriv ut