Frivillige organisasjoner

Det er vanskelig å holde en oppdatert informasjon om de ulike frivillige organsiasjonene i kommunen, men her er en liste over de vi kjenner til

Noen har egne hjemmesider. Andre har ei FB-side eller gruppe.
Og andre igjen er det vanskelig å finne noe informasjon om. Dersom det oppdages feil eller mangler i denne oversikten kan man sende informasjon om dette til 
oss ved å klikke her

BL Vågheim 
BL Vannavalen 
Dåfjord husflidlag 
Karlsøy jeger og fiskerforening 
Karlsøyfestivalen
Karlsøy paintballklubb
Mental helse Karlsøy 
NORDEIDET BYGDEFORENING
NORDRE REINØY KULTURLAG
REBBENESØY UNGDOMS OG IDRETTSLAG
REINØY KIRKEFORENING
RINGVASSØY BRIDGEKLUBB
RINGVASSØY IDRETTSLAG http://kxweb.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=331
RINGVASSØY MUSIKKORPS https://www.facebook.com/groups/123624074322382
RINGVASSØY PENSJONISTFORENING https://www.pensjonistforbundet.no/lokalforening/10029063-ringvassoy-pensjonistforening
Ringvassøy scooterforening https://www.facebook.com/ringvassoyscooter/
RINGVASSØY/REINØYA FISKARLAG
SAMFUNNSHUSET B/L FREMAD https://www.facebook.com/bl.fremad/
SENTERSTUAS VENNER
SKOGSFJORDVATN GRENDELAG http://www.skogsfjordvatn.com/
STAKKVIK IDRETTSLAG https://www.facebook.com/stakkvikil/
STIFTELSEN FERIESTEDET KATTFJORD GÅRD
U.L. START https://www.facebook.com/UlStart
UL FREMAD HELGØY https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=981126483
UNGDOMSLAGET ULABRAND https://sites.google.com/site/ululabrand/
VANNAREID FISKARLAG
VANNØY FOTBALLKLUBB
VANNØY HUSFLIDSLAG https://www.facebook.com/vannoyhusflidslag
VANNØY KIRKEFORENING
VANNØY SPORTSKLUBB https://www.facebook.com/vannoysportsklubb/
ÆKSTREMSPORTHÆLGA http://www.ekstremsporthelga.no/