Arrangør: UL Start

Tid: 11.00 til 13.00

Kontaktperson: Birger Bull (97087998)

Tilrettelagt for rullestol beregnet for terreng.