Folkeavstemming 29.mai

Ja eller nei til kommunesammenslåing!

Gammel valgurne

Formannskapet har avgjort at også 16-åringer skal få stemme ved folkeavstemminga om kommunesammenslåing!
Forhåndsstemminga skal foregå på Rådhuset i åpningstida i tidsrommet 18. - 26.mai.
Åpningstida på valgdagen er fra kl 12 til 18, og stemmelokalene er de samme som ved siste kommunestyrevalg.

Hele vedtaket til formannskapet er slik:

1.  Formannskapet oppnevnes til valgstyre 
2.  Stemmestyrene som fungerte i 2015 i kretsene opprettholdes. 
3.  Alf Lorentsen er opptellingsleder. 
4.  Valgstyret delegerer til ordfører å fatte beslutning om de praktiske forhold ved 
    gjennomføring av valget. 
5.  Godtgjørelse videreføres som ved valget i 2015 
6.  Det gis stemmerett til de som fyller 16 år i løpet av kalenderåret. 
7.  Voteringsgrunnlaget er kommunesammenslutning: Ja eller nei 
8.  Forhåndsstemmegivningen foregår i tiden 18. – 26.05.2016. 
9.  Forhåndsstemmegivningen foregår på rådhuset i åpningstiden. 
10. Avgitt forhåndsstemme anses som avgitt stemme. 
11. Valglovens bestemmelser legges til grunn så langt det passer. 
12. Det gis ikke anledning til å stemme utenfor kommunen 
13. Det gis anledning til å stemme i annen valgkrets enn der en er manntallsført. 
14. Det brukes offisielt stempel. Stemmesedler er kun gyldig med påført godkjent stempel 
15. Det gis kun anledning til å bruke godkjent til å bruke godkjent stemmeseddel. 
16. Åpningstid på valgdagen 29. mai fra kl 12.00 til kl 18.00. 
17. Opptelling starter mandag 30.05. kl 0900

Tips en venn Skriv ut