Festeavgift for reserverte graver

Kommunestyret bestemte i møte 16.september at det innføres festeavgift for ubenyttede reserverte graver.

Bilde 019

1.  Festeavgift innføres fra 1. januar 2017 og omfatter kun ubenyttede festede/reserverte graver pr 31. desember 2016, samt nye graver som festes etter denne dato.
2.  Festeavgiften settes til kr. 150,- pr år og det kreves avgift for 5 år av gangen.
3.  Festeavgiften gjelder alle soknets kirkegårder.
4.  Fester av grav får tidlig høsten 2016 orientering om den nye avgiften med forespørsel om videre feste er aktuelt.

Tips en venn Skriv ut