Karlsøy kommune har byggeklare tomter på Hansnes, Gamnes, Stakkvik og på Vannareid og i Kristoffervalen.

I kommunesenteret Hansnes på Ringvassøya er det ledig byggeklare tomter i Nyborg boligfelt, adresse Revegårdsveien.
Dessuten er et nytt boligfelt med 20 tomter ferdig regulert. Feltet har fått navn Slettmo boligfelt og ligger sentralt på Hansnes. Feltet skal opparbeides med veier, vann og avløp før tomtene er klare for salg. Slettmo boligfelt er byggeklart i 2017.
Det er også ledige tomter i Gamnes boligfelt.

Sentralt i bygda Vannareid på vestre Vannøy har kommunen byggeklare tomter for salg. Tomtene ligger i Korsnes boligfelt og har en rimelig pris, fordi de ble opparbeidet sist på 1990-tallet.

I Kristoffervalen boligfelt på østre Vannøy har kommunen byggeklare tomter til forholdsvis rimelige priser, i boligfelt opparbeidet for nærmere 10 år siden.

I Stakkvik boligfelt på Reinøya er eksisterende boligfelt utvidet og har ledige tomter.

Kontakt:

Enhetsleder May-Jorunn Corneliussen
may-jorunn.corneliussen@karlsoy.kommune.no
77746011 mob: 41846588

 

Boliger

Kommunale boligfelt

08. november 2016