Direktoratet for byggkvalitet

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

26. mai 2015
Fra 1. juli kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar ...