Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Dette kan gjøres gjennom generelle, forebyggende tiltak rettet mot hele eller deler av barne- og ungdomsbefolkningen. Det kan også gjøres ved hjelpetiltak til det enkelte barn eller familie. Dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å løse problemene, kan det bli nødvendig å iverksette omsorgstiltak.

For å kunne gi de nødvendige hjelpetiltak er vi fra tid til annen avhengig av støttekontakter, besøkshjem og tilsynsførere. Hvis du skulle være interessert i slike arbeidsoppdrag er det bare å kontakte barneverntjenesten og be om en uforpliktende samtale.

I kontortid nås barneverntjenesten på følgende tlf.nr:
Beredskapstelefon: 974 13 953
Konstituert barnevernleder Rolf- Otto Klemetsen 777 46 073 / 97413953
Barnevernkonsulent Dina Brattland 777 46 074 / 94883660
Barnevernkonsulent Gunn Hansen 777 46 075 / 90807023

Akutte henvendelser utenom kontortid rettes til telefon 97413953
Det er også mulig å ringe en landsdekkende alarmsentral for barn og unge - tlf. 116111.

Se også www.bufdir.no/barnevern

Link til Lov om barnevern