Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Dette kan gjøres gjennom generelle, forebyggende tiltak rettet mot hele eller deler av barne- og ungdomsbefolkningen. Det kan også gjøres ved hjelpetiltak til det enkelte barn eller familie. Dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å løse problemene, kan det bli nødvendig å iverksette omsorgstiltak.

For å kunne gi de nødvendige hjelpetiltak er vi fra tid til annen avhengig av støttekontakter, besøkshjem og tilsynsførere. Hvis du skulle være interessert i slike arbeidsoppdrag er det bare å kontakte barneverntjenesten og be om en uforpliktende samtale.


I kontortid nås barneverntjenesten på følgende tlf.nr:
Barnevernleder Dina Brattland 948 83 660.
Barnevernkonsulent Rolf- Otto Klemetsen 974 13 953.
Barnevernkonsulent Gunn Hansen 908 07 023.
Kontortelefon 777 46075/ 777 46074.

Akutte henvendelser  utenom kontortid rettes til barnevernleder tlf. 948 83 660.
Det er også mulig å ringe en landsdekkende alarmsentral for barn og unge - tlf. 116111.

Se også http://barnevernet.no

Lov om barnevern

25. august 2015
Du finner hele loven her.
Ferie for alle

Ferie for alle

13. august 2015
Røde Kors inviterer barnefamilier med svak økonomi til "Ferie for alle" på Haraldvollen.