Årsmøte i Ishavskysten friluftsråd

tirsdag 15. mars 2015 kl 12.30 - 15.00 på Quality Hotel saga i Tromsø.

ishavskysten

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 23. februar 2015.
•    I dette årsmøtet skal det velges styreleder og nestleder for den kommende fireårsperioden.
•    Styret har vedtatt å fremme forslag om kontingentøkning fra 01.01.2017 med kroner 2,- per medlem

Årsmøtepapirene sendes ut senest 1. mars.

Årsmøtet er åpent for alle!

Nettsida til Ishavskysten friluftsråd.

Tips en venn Skriv ut